Rewelacja dla zwolenników starych podkładów kolejowych w ogrodzie

Dylemat – używać czy nie używać starych podkładów kolejowych jako budulca trwa od lat. Niby wiadomo powszechnie, że śmierdzą, że brudzą i że są szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt, to zwolenników ich zastosowania jako materiału dla małej architektury ogrodowej nie brakuje. Decyduje przede wszystkim trwałość. Ponoć ogrodzenie z takich bali wytrzyma 25 – 35 lat. A śmierdzi tylko przez 1 rok… (z forum czytelników portalu MuratorDom).

Rabata ze starych podkładów kolejowych

Rabata ze starych podkładów kolejowych

Prawda jest taka, że stare podkłady kolejowe zawierają substancje wysoce szkodliwe, a mianowicie uznany za rakotwórczy olej kreozotowy i jako takie podlegają utylizacji. Bardzo szczegółowo problem opisuje dr n. leśnych, pani Izabela Betlej w obszernym artykule na portalu Akademia Odpadowa. W artykule czytamy:

„Warto uświadomić sobie, że drewno wycofane z eksploatacji, nasycone środkami ochrony, w świetle ustawy o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z 2001r z póz. zm.) należy do odpadów niebezpiecznych. Odpady drewna nasyconego olejem kreozotowym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) mają przypisany kod 17 02 04, który oznacza, że zawarte są w nim substancje niebezpieczne. Brak jednak ściśle doprecyzowanych systemów klasyfikacji sprawia, że zaszeregowanie odpadów drzewnych, jako niebezpiecznych lub bezpiecznych można łatwo zmienić. Zdarza się, że po przeprowadzeniu analiz zawartości wybranych substancji, ich stężenie jest znacznie niższe od stężenia granicznego, wobec którego klasyfikuje się substancje jako niebezpieczne. W taki sposób łatwo zmienić kod odpadów drzewnych na 17 02 01 (odpad drewna – innego niż niebezpieczne) i wprowadzić do sprzedaży detalicznej.”

Zatem – nie używać. A przynajmniej przed utylizacją, która w tym przypadku jest pracochłonnym i kosztownym procesem. I tu dobra wiadomość, nowe odkrycie. Pracująca na Uniwersytecie Warszawskim pani biolog opracowała, jak łatwo i niedrogo utylizować trujący kreozotowy impregnat ze starych elementów drewnianych mostów, słupów telegraficznych i podkładów kolejowych. Metoda dr hab. Magdaleny Popowskiej, w której w roli głównej występują pewne bakterie pozwala na ich bezpieczne ponowne wykorzystanie. W ogrodnictwie, do produkcji peletu czy brykietów.

Badania laboratoryjne projektu zakończono, biotechnologia jest całkowicie ekologiczna. Pozostaje czekać na komercjalizację projektu.

Źródło: NAUKA W POLSCE, Akademia Odpadowa

2018-08-24T14:45:53+00:00 Sierpień 24th, 2018|utylizacja odpadów|0 Comments

Leave A Comment